دکتر رضا دشتی – دانشگاه علم و صنعت ایران

نوشته شده در موضوع تدریس خصوصی در 13 اکتبر 2017

نام :    رضا     

نام خانوادگی :دشتی

استادیار دانشکده فناوری‌های نوین

تلفن:۷۳۲۲۵۸۴۰

ایمیل:  rdashti@iust.ac.ir

کارشناسی: دانشگاه تهران، برق – قدرت، ۱۳۷۷-۱۳۸۱  

عنوان پروژه: مقایسه کنترلرهای مختلف جهت کنترل ولتاژ ژنراتور سنکرون

کارشناسی ارشد: دانشگاه تربیت مدرس، برق – قدرت، ۱۳۸۱-۱۳۸۳

عنوان پایان نامه: بازآرایی شبکه های توزیع به منظور کاهش تلفات به کمک تئوری گراف

دکتری: دانشگاه تهران، برق – قدرت، ۱۳۸۳-۱۳۸۹

عنوان رساله: فلسفه برنامه ریزی توزیع انرژی برق

۲– فعالیتهای اجرایی

در حال حاضر:

 • هیئت علمی فناوری‌های نوین دانشگاه علم و صنعت ایران

۲-۱- مدیریت

 • مدیر طرح کاهش تلفات و طرح جامع توزیع در برق منطقه ای غرب به مدت ۱۸ ماه از طرف شرکت پیشتازان فرانیرو
 • مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر به مدت ۲۶ ماه

۲-۲- مشاوره

 • مشاور دفتر اقتصاد و مدیریت برق در پژوهشگاه نیرو به مدت یکسال
 • مشاور بهره برداری شرکت توزیع تهران بزرگ به مدت چهار سال
 • مشاور طرح تجارت خرده فروشی در شرکت توزیع نواحی تهران
 • مشاور دفتر نظارت بر توزیع شرکت توانیر به مدت دو سال
 • مشاور بهره برداری در شرکت توزیع نواحی استان تهران به مدت دو سال
 • مشاور پروژه بازار خرده فروشی ایران در شرکت نگراندیش در سال ۱۳۸۹
 • مشاور پروژه تدوین نظام حاکمیت توزیع ایران در پژوهشگاه نیرو
 • مشاور شرکت توزیع برق استان اصفهان در سال ۱۳۹۵ در زمینه طرح جامع
 • مشاور دفتر برنامه ریزی توزیع شرکت توانیر در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵
 • مشاور معاونت انرژی سازمان پدافند غیرعامل در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵

۲-۳- نظارت

 • ناظر برنامه ریزی و بودجه ۷ شرکت توزیع به نمایندگی توانیر
 • ناظر بهره برداری شرکت توزیع جنوبشرق تهران به مدت یکسال در شرکت مهندسین دانشمند اصفهان

۲-۴- کارشناسی

 • کارشناس طراحی تاسیسات الکتریکی به مدت یکسال در شرکت خانه سازی ایران
 • کارشناس دفتر فنی توزیع به مدت یکسال در شرکت برق منطقه ای تهران
 • کارشناس بهره برداری توزیع به مدت یکسال در معاونت توزیع شرکت توانیر
 • کارشناس دفتر استانداردهای وزارت نیرو به مدت ۵ ماه

۲-۵- در دانشگاه

 • مدیریت سایت و وب سایت دانشکده برق، ۱۳۹۱-۱۳۹۲

۳- فعالیتهای برجسته صنعتی

 1. ارائه طرح اصلاح استارت پژو RD به سفارش شرکت ساپکو، ۱۳۸۱
 2. پیاده سازی سیستم مشاوره بهره برداری در برق منطقه ای تهران، ۱۳۸۳
 3. پیاده سازی مفاهیم خصوصی سازی سیستم توزیع در شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر، ۱۳۸۶
 4. انجام پروژه جایابی کلیدها و نقاط مانور در شبکه توزیع شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر، ۱۳۸۶
 5. پیشنهاد سیستمهای خورشیدی به جای احداث  و توسعه شبکه
 6. تدوین نظام بودجه در شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر در سال ۱۳۸۷
 7. تدوین نظام هدف و برنامه در شرکت توریع نیروی برق استان بوشهر
 8. افزایش منابع شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر از طریق منابع استانی و ملی
 9. راه اندازی سیستم نظارت در شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
 10.  ساماندهی سیستم معاملات در شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
 11. پیاده سازی طرح آسیب شناسی آماری در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، ۱۳۸۸
 12. تدوین کارآیین ایمنی، کیفیت و استمرار در سیستمهای توزیع برق برای دفتر نظارت بر بهره برداری شرکت توانیر
 13. پیاده سازی مدیریت سرمایه در شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران، ۱۳۸۹
 14. پیاده سازی طرح جداسازی سیم داری و بازرگانی برق در شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران، ۱۳۸۹
 15. تدوین خط مشی پدافند غیرعامل در سیستمهای توزیع برق در دانشگاه مالک اشتر و نزاجا
 16.  مشاوره تدوین نظام حاکمیت سیستمهای توزیع به منظور خصوصی سازی شرکتهای توزیع در پژوهشگاه نیرو
 17.  مشاوره پروژه تدوین نظام راه اندازی بازار خرده فروشی برق ایران در شرکت نگراندیش
 18.  تدوین نقشه راه مدیریت دارایی برای شرکت توزیع برق لرستان
 19. تهیه دستورالعمل تعیین نرخ خدمات شرکت توزیع ایران
 20. واکاوی بزرگترین خاموشیهای سراسری در جهان و راهکارهای پدافند غیرعامل
 21. بررسی ایستگاه انتقال گاز ۳ تهران از منظر پدافند غیرعامل
 22. گزارش ارزیابی پایداری شبکه برق ایران در مواجهه با تهدیدات تروریستی
 23. چارچوب پدافند غیرعامل در سیستمهای توزیع انرژی برق
 24. الزامات سرمایه گذاری در صنعت برق در پسا برجام از دیدگاه پدافند غیر عامل
 25. بررسی تهدیدات و آسیب پذیریهای فراروی منابع انسانی در صنعت برق و پیامدها و راهکارهای آن
 26. راهکارهای مقابله با تروریسم در صنعت برق
 27. ملاحظات پدافند غیرعامل در صادرات انرژی برق
 28. خصوصی سازی سیستم توزیع برق از منظر سیاستهای پدافند غیرعامل
 29. تهیه و تدوین طرح مدیریت بحران تولید و توزیع برق در شرایط تهدید دشمن
 30. تدوین چارچوب پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در صنعت برق
 31. تدوین چارچوب نقشه راه پدافند غیرعامل در سیستمهای انرژی برق
 32. طراحی آلگوریتم برنامه کاربردی مدیریت خاموشی در شبکه توزیع هوشمند منطبق بر طرح فهام
 33. ارزیابی مدیریت دارایی صنعت توزیع برق ایران
 34. برون سپاری در شرکتهای توزیع برق
 35. طراحی رویه تخصیص بودجه کاهش تلفات به منظور دستیابی به حداکثر بهره وری
 36. بررسی سرقت انرژی در سیستمهای توزیع برق
 37. پیش بینی خاموشی در شبکه های توزیع برق

۴- فعالیتهای پژوهشی و مطالعاتی

 1. بررسی خازنگذاری در شبکه های توزیع جنوبشرق تهران
 2. امکان سنجی استفاده از سیستمهای خورشیدی به عنوان DG در شبکه های توزیع
 3. مطالعه و بررسی فیدرهای پرعارضه در شرکت برق منطقه ای تهران
 4. بررسی علل اتصالی کابل در شرکت برق منطقه ای تهران
 5. بررسی علل آسیب دیدگی ترانسفورماتورها در شبکه توزیع برق تهران
 6. مطالعه رویه جدید اجرایی دستورالعمل و فهرست بهای روشنایی معابر در برق منطقه ای تهران
 7. تحلیل و بررسی ساختمان پستهای ۴*۴ توزیع برق تهران
 8. مطالعه مکان یابی تابلوهای بارانی در شبکه های توزیع برق تهران
 9. ارزیابی استفاده از ریکلوزرها در شبکه توزیع برق تهران
 10. ارزیابی استفاده از نشانگرهای خطا در شبکه توزیع برق تهران
 11. برآورد خسارات ناشی از قطع گاز در شبکه توزیع برق تهران
 12. برآورد خسارات ناشی از بارش برف در شبکه توزیع برق تهران
 13. جایابی کلیدها و نقاط مانور در شبکه توزیع در شرکت توزیع نیروی برق بوشهر
 14. جایابی پستهای فوق توزیع در شرکت توزیع نیروی برق بوشهر
 15. تدوین نقشه راه تحقیقات توزیع سیستم توزیع سیستان و بلوچستان
 16. بررسی مزایا و روشهای ارتقاء دیسپاچینگ توزیع در شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران
 17. پیاده سازی سیستم کنترل پروژه و هدفگذاری استراتژیک بهره برداری سیستم توزیع در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و شرکت توزیع نیروی برق بوشهر
 18. بررسی علل ضایعات و خاموشیهای شرکتهای توزیع ایران برای شرکت مادر تخصصی توانیر
 19. بررسی بنگاهی خاموشیها در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
 20. پدافند غیرعامل در سیستمهای توزیع انرژی برق برای دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 21. اطلس بار و انرژی ۱۳۸۵ بوشهر، انتشارات ستاره جنوب، ۱۳۸۶.
 22. سند توسعه ۱۳۸۵ و شش ماهه اول ۱۳۸۶ توزیع برق بوشهر، انتشارات ستاره جنوب، ۱۳۸۶.
 23. انجام طرح پژوهشی با عنوان “بررسی تاثیر پاسخگویی بار بر بازدهی فعالیتهای شرکتهای توزیع” در دانشگاه تهران به همراهی دکتر سعید افشارنیا در سال ۱۳۸۹
 24. “جنگ الکتریسیته در سیستمهای توزیع برق” در نزاجا در سال ۱۳۹۰
 25. “پدافند غیرعامل در سیستمهای توزیع برق” در دانشگاه مالک اشتر در سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰
 26. تعیین نقشه راه مدیریت دارایی در شرکت توزیع برق لرستان، شرکت مشاور نیرو، ۱۳۹۲-۱۳۹۳
 27. تهیه دستورالعمل تعیین نرخ خدمات شرکت توزیع ایران
 28. واکاوی بزرگترین خاموشیهای سراسری در جهان و راهکارهای پدافند غیرعامل
 29. بررسی ایستگاه انتقال گاز ۳ تهران از منظر پدافند غیرعامل
 30. گزارش ارزیابی پایداری شبکه برق ایران در مواجهه با تهدیدات تروریستی
 31. چارچوب پدافند غیرعامل در سیستمهای توزیع انرژی برق
 32. الزامات سرمایه گذاری در صنعت برق در پسا برجام از دیدگاه پدافند غیر عامل
 33. بررسی تهدیدات و آسیب پذیریهای فراروی منابع انسانی در صنعت برق و پیامدها و راهکارهای آن
 34. راهکارهای مقابله با تروریسم در صنعت برق
 35.             ملاحظات پدافند غیرعامل در صادرات انرژی برق
 36. خصوصی سازی سیستم توزیع برق از منظر سیاستهای پدافند غیرعامل
 37. تهیه و تدوین طرح مدیریت بحران تولید و توزیع برق در شرایط تهدید دشمن
 38. تدوین چارچوب پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در صنعت برق
 39. تدوین چارچوب نقشه راه پدافند غیرعامل در سیستمهای انرژی برق
 40. طراحی آلگوریتم برنامه کاربردی مدیریت خاموشی در شبکه توزیع هوشمند منطبق بر طرح فهام
 41. ارزیابی مدیریت دارایی صنعت توزیع برق ایران
 42. برون سپاری در شرکتهای توزیع برق
 43. طراحی رویه تخصیص بودجه کاهش تلفات به منظور دستیابی به حداکثر بهره وری
 44. بررسی سرقت انرژی در سیستمهای توزیع برق
 45. پیش بینی خاموشی در شبکه های توزیع برق

۵- زمینه های مطالعاتی

 1. مدیریت سرمایه در شبکه های توزیع برق
 2. اقتصاد سیستمهای توزیع
 3. نظام حاکمیت سیستمهای توزیع
 4. مدیریت سیستمهای توزیع
 5. طرح ریزی و برنامه ریزی سیستم توزیع
 6. خصوصی سازی شرکتهای توزیع
 7. بهره برداری از سیستمهای توزیع
 8. پیاده سازی بازار برق در سیستم های توزیع
 9. پدافند غیرعامل در سیستمهای توزیع برق

۶-  مقالات

۶-۱- مجلات علمی و پژوهشی

 1. Reza Dashti, Saeed Afsharnia; “Modeling a Impacts of Governance, Social and Urban Factors on Long Term Load Forecasting”, IREMOS, ۲۰۰۹. Volume ۲, Issue ۵, Pages ۵۹۹-۶۰۵
 2. Reza Dashti, Saeed Afsharnia, Hassan Ghasemi; “A new prolonged tenure bucket government indication for item governance of electrical chain systems”; Applied Energy, ۲۰۱۰, Volume ۸۷, Issue ۱۲, Pages ۳۶۶۱-۳۶۶۷.
 3. Reza Dashti, Saeed Afsharnia, Farid Ghaderi; “Asset Governance Assessment For Analyzing Affect Of Subsidy On Marginal Cost In Electricity Distribution Sector”; Energy, ۲۰۱۰.
 4. Reza Dashti, Saeed Afsharnia, Behnam Bayat, Ali Barband; “Asset Management Infrastructures in Electrical Distribution System”; Australian Journal of Basic and Applied Sciences; ۲۰۱۰.
 5. Reza Dashti, Saeed Afsharnia; “Demand Response Regulation Modeling Based on Distribution System Asset Efficiency”; Electric Power Systems Research; ۲۰۱۰.
 6. Reza Dashti, Saeed Afsharnia, Behnam Bayat; “Asset Management Based Distribution System Framework”; IEEE Power and Energy Magazine;۲۰۱۴.
 7. Reza Dashti, Shaghayegh Yousefi, “Reliability Based Asset Assessment in Electrical Distribution Systems”, Reliability Engineering System Safety, RESS, Volume ۱۱۲, Apr ۲۰۱۳, Pages ۱۲۹-۱۳۶.
 8. Reza Dashti, Behnam Bayat; “Effects of Gas Service on a Electricity Distribution System Assets”, Scientific Research and Essays, ۲۰۱۲, Volume ۷, Oct ۲۰۱۲, pp. ۳۴۹۴-۳۵۰۱.
 9. Reza Dashti, Shaghayegh Yousefi, “Graph Based Distribution System Asset Efficiency Improvement”, Journal of Management Science and Practice, May ۲۰۱۳, Vol. ۱, Iss. ۱, PP. ۳۲-۴۶.
 10. Reza Dashti, Reza Nakhaei, “Protection Management in Smart Grids”, European Journal of Scientific Research, ۲۰۱۳.
 11. Comprehensive Efficiency Evaluation Model for Electrical Distribution System Considering Social and Urban Factors, Energy, ۲۰۱۴
 12. Reliability formed Switch Placement In Distribution Systems, Journal of Applied Science and Agriculture, ۲۰۱۴
 13. Reactive Load Compensation Planning In Distribution Systems, Journal of Applied Science and Agriculture, ۲۰۱۴
 14.  Evaluating a Power Interruption and Managing to revoke Outages, Journal of Applied Science and Agriculture, ۲۰۱۴
 15. Evaluation Objective Functions for Placement of D-Facts Devices in Networks with Distributed Generation; European Journal of Scientific Research; ۲۰۱۴
 16. Utilizing Metering Devices: a good plea for rising electricity sell marketplace in Iran; European Journal of Scientific Research; ۲۰۱۴
 17. The Values of Incentive Regulations and Comprehensive Framework for Electrical Asset Management: An Iranian/Tehran Province Perspective; Engineering Management Research; Vol. ۳, No. ۲; ۲۰۱۴
 18. Railway Networks and Introduce and Explain a Challenges Distributed To a Railroad;  European Journal of Academic Essays ۱(۴): ۴۹-۵۶, ۲۰۱۴
 19. Placement of Distributed Generation Unit from Radial Distribution System Reliability Indices Sensitivity Viewpoint with Regard to Load Growth; Journal of Applied Science and Agriculture, ۲۰۱۴
 20. Relocation of occasionally prolongation source by a use of genetic algorithm in chain network; Journal of Engineering and Technology Research  ۲۰۱۴
 21. An asset-management indication for use in a research and law of public-lighting systems; Utilities Policy  ۲۰۱۵
 22.  Optimal chain of capacitor in chain networks according to a due process formed on slope search; Applied arithmetic in Engineering, Management and Technology ۲ (۶) ۲۰۱۴:۵۷۰-۵۸۱
 23. Electronic systems railway buildings;  European Journal of Academic Essays ۲(۷): ۲۸-۳۳, ۲۰۱۵
 24. ATC railway intelligent network system;  European Journal of Academic Essays ۲(۷): ۱-۴, ۲۰۱۵
 25. Comprehensive horizon for capacitor chain in chain networks from a viewpoint of chain complement government in a restructured environment; Electrical Power and Energy Systems (۸۲) ۲۰۱۶: ۱۱-۱۸
 26. Active-reactive Power Stability Analysis a Micro Grid in Grid to Connected Mode Based on Particle Swarm Optimization (PSO) Including Model Information; Physical Science International Journal; ۱۰(۲) ۲۰۱۶: ۱-۱۲
 27. A Fast Algorithm for Detecting Loss of Synchronism of Generator during Electromagnetic Bombing; Advanced Defence Sci. Tech. (۳) ۲۰۱۵: ۲۵۵-۲۶۳
 28. A New Model for Assessment and Optimization of Number of Spare Transformers and Their Locations in Distribution Systems; Iranian Journal of Electrical Electronic Engineering, ۱۱(۴), ۲۰۱۵: ۱-۸
 29. Evaluation of Reliability Parameters in Micro-grid; Iranian Journal of Electrical Electronic Engineering, ۱۱(۲), ۲۰۱۵: ۱۲۷-۱۳۶
 30. To Investigate Sensitivity Behavior of Reliability Indices Simultaneously for Development Planning; International Journal of Advanced Research in Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering; Vol. ۴, Issue ۸, Aug ۲۰۱۵
 31. Stability Analysis of a Micro-Grid Operation in Micro-Grid Mode Based on Particle Swarm Optimization (PSO) Including Model Information; Physical Science International Journal; ۱۰(۱), ۲۰۱۶: ۱-۱۳.
 32. Active-reactive Power Stability Analysis a Micro Grid in Grid to Connected Mode Based on Particle Swarm Optimization (PSO) Including Model Information; Physical Science International Journal; ۱۰(۲) ۲۰۱۶: ۱-۱۲.
 1. پدافند غیر عامل در سیستمهای توزیع انرژی برق، مجله علمی و ترویجی پدافند غیرعامل، ۱۳۹۳
 2. بررسی میزان تاثیر هر یک از روشهای رفع نامتعادلی بار، نشریه فنی تخصصی سازمان نظام مهندسی استان اصفهان، ۱۳۹۳

۶-۲- کنفرانسهای خارجی

 1. Dashti, R.; Ghaleh-Golabi, M.; “Voltage Stabilization of Synchronous Generator by Self-Tuning Controller”; Universities Power Engineering Conference, ۲۰۰۶. UPEC ۳۹;۰۶. Proceedings of a ۴۱st International, ۲۰۰۶; Volume: ۲; Page(s): ۵۱۱ – ۵۱۵.
 2. Dashti, R., Kalantar, M.; “Combination of Network Reconfiguration and Capacitor Placement for Loss Reduction in Distribution System with Based Genetic Algorithm”; Universities Power Engineering Conference, ۲۰۰۶. UPEC ۳۹;۰۶. Proceedings of a ۴۱st International; ۲۰۰۶; Volume: ۱; Page(s): ۳۰۸ – ۳۱۲.
 3. Dashti, R., Yousefi sh.; A Statistical Analysis of Incidents of Damage to Distribution Transformers”; Universities Power Engineering Conference, ۲۰۰۶. UPEC ۳۹;۰۶. Proceedings of a ۴۱st International; ۲۰۰۶.
 4. Dashti, R.; Vahedi, A.; Ranjbar, B.; Babachahi, D.; “Transient research of initiation generator jointed to network during offset and lunatic brief circuit faults”; Universities Power Engineering Conference, ۲۰۰۷. UPEC ۲۰۰۷. ۴۲nd International; ۲۰۰۷; Page(s): ۱۰۲ – ۱۰۸.
 5. Dashti, R.; “A New process display for Loss Reduction in Distribution System”; IEEE International Conference on Industrial Technology  (ICIT) ۲۱st; ۲۰۰۸.
 6. Dashti, R., Afsharnia, S., Bayat, B., Barban, A.; “Energy Efficiency formed Asset Management Infrastructures in Electrical Distribution System”; IEEE ۳rd International Power and Energy Conference (PECON); ۲۰۱۰
 7. Reza Dashti, Saeed Afsharnia, Shaghayegh Yousefi; “A New Model for Long Term Load Forecasting”; CIRED; ۲۰۱۱.
 8. OPTIMUM RETAILING STRATEGY IN COMPETITIVE ENERGY MARKET REGARDING PRICE ACCEPTANCE RATE, CIRED Workshop -Rome, ۱۱-۱۲ Jun ۲۰۱۴

۶-۳- کنفرانسهای داخلی

 1. رضا دشتی، حمید لسانی؛” تحلیل کلید تنظیم دمای قطار “؛ چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق؛ ۱۳۸۲.
 2. رضا دشتی، محسن پارسامقدم، شقایق یوسفی؛ ” کنترل ‌توان ‌تولیدی نیروگاه‌ بادی از‌‌‌ طریق ‌کنترل ‌زاویه پره‌ها با توجه به سرعت متغیر باد “؛ پنجمین همایش ملی انرژی؛ ۱۳۸۳.
 3. رضا دشتی، رئوفی، نوری؛ طرح جدید سیستم اطلاعات ایمنی در شبکه های توزیع“؛ سومین همایش ایمنی و بهداشت حرفه ای؛ ۱۳۸۳.
 4. رضا دشتی؛ ” خازنگذاری در شبکه توزیع جنوبشرق تهران“؛ در هماییش ناظرین بهره برداری برق تهران؛ ۱۳۸۳.
 5. رضا دشتی؛ ” اتوماسیون شبکه های توزیع“؛ در همایش ناظرین بهره برداری برق تهران؛ ۱۳۸۳.
 6. رضا دشتی؛ ” بازیابی بار در شبکه های توزیع“؛ در همایش ناظرین بهره برداری برق تهران؛ ۱۳۸۳.
 7. رضا دشتی؛ ” جایابی پست در شبکه های توزیع و فوق توزیع“؛ در همایش ناظرین بهره برداری برق تهران؛ ۱۳۸۳.
 8. رضا دشتی، رحمن دشتی؛ “استفاده از تحلیل آماری جهت آسیب شناسی ترانسفورماتورهای توزیع“؛  بیستمین کنفرانس بین المللی مهندسی برقPSC ؛ ۱۳۸۴.
 9. رضا دشتی، علی نیکنام، رحمن دشتی؛ “بررسی فیدر پر عارضه شهر صنعتی در غرب استان تهران“؛ ششمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق؛ ۱۳۸۴.
 10. رضا دشتی، پژمان قمصریان، ایاد زرمسلک، ابوالقاسم کریمی؛ ” بررسی و مطالعه علل اتصالی کابلهای شبکه فشار متوسط (مطالعه موردی مناطق برق تهرانپارس و نارمک از شرکت توزیع شمال شرق تهران)“؛ ششمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق؛ ۱۳۸۴
 11. رضا دشتی، پژمان قمصریان، ایاد زرمسلک؛ “بررسی و مطالعه فیدرهای پرعارضه شبکه فشار متوسط شرکت توزیع نیروی برق شمال شرق تهران (منطقه برق دماوند)”؛ ششمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق؛ ۱۳۸۴.
 12. رضا دشتی، محمودرضا حقی فام، حمید لسانی، شقایق یوسفی؛ “بازآرایی شبکه های توزیع به منظور کاهش تلفات به کمک تئوری گراف“؛ سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران؛ ۱۳۸۴.
 13. رضا دشتی، محسن پارسامقدم، شقایق یوسفی؛ ” مکان یابی سیستمهای فتوولتائیک در شبکه های توزیع به منظور کاهش تلفات“؛ بیستمین کنفرانس بین المللی برق ( PSC ۲۰۰۵ )؛ ۱۳۸۴.
 14. رضا دشتی، رحمن دشتی، مرتضی اخوان، قادر جابر؛  “مدیریت طرح در کاهش تلفات شبکه توزیع”؛ اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی در ایران؛ ۱۳۸۵.
 15. رضا دشتی، رحمن دشتی، محسن کلانتر؛ ” ارائه یک روش ترکیبی نوین جهت کاهش تلفات در شبکه های توزیع“؛ بیست و یکمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق PSC؛ ۱۳۸۵.
 16. رضا دشتی، رحمن دشتی، احمد غلامی؛ “بررسی مشکلات برقگیرها در شبکه توزیع نیروی برق استان بوشهر“؛ بیست و یکمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق PSC؛ ۱۳۸۵.
 17. رضا دشتی، رحمن دشتی، پرویز فرزین پور؛ ” امکان سنجی استفاده از انرژی جذر و مد دریا در استان بوشهر“؛ اولین کنفرانس مدیریت مصرف برق (OECمشهد)؛ ۱۳۸۵.
 18. رضا دشتی، محسن پارسامقدم، شقایق یوسفی؛ ” تلفیق آلگوریتم گراف و تحلیل حساسیت جهت مکان یابی سیستمهای فتوولتاییک در شبکه های توزیع با هدف اصلاح پروفیل ولتاژ“؛ چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق؛ ۱۳۸۵.
 19. رضا دشتی، محسن پارسامقدم، شقایق یوسفی؛ ” برآورد اقتصادی سیستمهای فتوولتاییک متصل به شبکه در داخل و خارج از کشور“؛ اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی؛ ۱۳۸۵.
 20. رضا دشتی، شقایق یوسفی؛ ” اثرات ناشی از قطع گاز و برآورد خسارات وارده ناشی از آن بر شبکه توزیع برق تهران“؛ اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی؛ ۱۳۸۵.
 21. رضا دشتی، شقایق یوسفی، محمد نوروزی قزوینی؛ ” استراتژی مدیریت بحران در شبکه‌های توزیع نیروی برق “؛ دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیر مترقبه طبیعی؛ ۱۳۸۵.
 22. رضا دشتی، بهروز روزبهانی، داریوش معدنیان؛ ” ارزیابی دقیق بهره وری نشانگرهای خطا “؛ دوازدهمین کنفرانس توزیع، ۱۳۸۵.
 23. رضا دشتی، بهروز روزبهانی، داریوش معدنیان؛ “ارزیابی دقیق بهره وری از نشانگرهای خطا به منظور کاهش انرژی توزیع نشده”؛ اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی؛ ۱۳۸۵.
 24. رضا دشتی، امیرحسین اعتمادی، حمید لسانی؛ “جایابی بهینه خازن بر اساس روشی پیشنهادی مبتنی بر کاوش گرادیان جهت کاهش تلفات انرژی در شبکه های توزیع”؛ اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی؛ ۱۳۸۵.
 25. رضا دشتی، شقایق یوسفی، پرویز فرزین پور، جهانگیر تل اشکی؛  ” ارزیابی عملکرد و برآورد اقتصادی بکارگیری مقره ها در شبکههای توزیع مناطق آلوده“؛ دوازدهمین کنفرانس شبکه های توزیع؛ ۱۳۸۶.
 26. رضا دشتی، محسن پارسامقدم، شقایق یوسفی؛ ” ارزیابی تاثیر سیستمهای پراکنده بر عملکرد شبکههای توزیع برق با مطالعه موردی مولدهای فتوولتاییک“؛ ششمین همایش ملی انرژی؛ ۱۳۸۶.
 27. رضا دشتی، رحمن دشتی، محسن کلانتر؛ ” ارائه الگوریتم نوینی جهت تجدید آرایش شبکه توزیع به منظور کاهش تلفات“؛ سومین همایش فنی مهندسی استان بوشهر؛ ۱۳۸۶.
 28. رضا دشتی، رحمن دشتی، بابک رنجبر؛ “جایابی خازن درشبکه توزیع با لحاظ بارهای وابسته به ولتاژ “؛ هفتمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق؛ ۱۳۸۷.
 29. رضا دشتی؛ ” تحلیل قطع فیدرهای فشار متوسط شرکت توزیع بوشهر “؛ همایش نگهداری و بهره برداری از تاسیسات شهری؛ ۱۳۸۷.
 30. رضا دشتی، سعید افشارنیا، بهنام بیات، سید علی بربند؛ “معرفی چارچوب مدیریت سرمایه و بازرگانی برق جهت تعیین نحوه تجدید ساختار سیستم توزیع؛ چهاردهمین کنفرانس توزیع انرژی برق؛ ۱۳۸۹.
 31. رضا دشتی، امیر کاظم بخشی، حبیب ترابی؛ “چارچوب حاکمیت و مدیریت سرمایه در سیستمهای توزیع برق”؛ شانزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع برق؛ ۱۳۹۰.
 32. رضا دشتی، بهنام بیات؛ “پیاده سازی نگرشی جدید به مدیریت توزیع و ارائه الگوی مدیریت دارایی”؛ شانزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع برق؛ ۱۳۹۰.
 33. رضا دشتی؛ “بهره برداری از لوازم اندازه گیری چالش بزرگ راه اندازی بازار خرده فروشی برق ایران”؛ شانزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع برق؛ ۱۳۹۰.
 34. رضا دشتی، حمیدرضا سهیلی، رضا خدادادنیا؛ “ارزیابی توابع هدف در امکان سنجی اجرای اتوماسیون به منظور بهینه سازی فرماندهی و کنترل شبکه های توزیع برق در راستای پدافند غیرعامل”، پنجمین کنفرانس فرماندهی و کنترل، ۱۳۹۰
 35. رضا دشتی،‌ حمیدرضا سهیلی، رضا خدادادنیا؛ “بررسی تاثیرات بمبهای الکترومغناطیسی بر شبکه های توزیع برق و ارائه راهکارهای مقابله با آن”، پنجمین کنفرانس جنگ الکترونیک، ۱۳۹۰
 36. رضادشتی، شقایق یوسفی، بهنام بیات؛ ” بازدهی و بهره وری داراییهای سیستم توزیع”، هجدهمین کنفرانس شبکه های توزیع برق، ۱۳۹۲
 37. رضا دشتی، محسن ایرانشاهی؛ “چشم انداز منابع تولیدات پراکنده از دیدگاه اقتصادی و امنیتی”، سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، ۱۳۹۲
 38. رضا دشتی، محمد قنادیان، علیرضا کمالی؛ “فن آوریهای GIS و GPS در مدیریت خاموشی شبکه های هوشمند”، دومین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی در مدیریت صنعت برق، ۱۳۹۲
 39. شقایق یوسفی، هادی مدقق، رضا دشتی، “سیستمهای کاربردی شبکه توزیع هوشمند در طرح بزرگ فهام-قسمت اول”، کنفرانس شبکه های هوشمند ۱۳۹۲
 40. رضا دشتی، شقایق یوسفی، “چارچوب امنیت در سیستمهای توزیع برق با محوریت مدیریت دارایی”، همایش پدافند غیرعامل در علوم و مهندسی، ۱۳۹۲
 41. الهام شیرازی، رضا دشتی، “بررسی تاثیرات نفوذ منابع تولیدات پراکنده بر قابلیت اطمینان و بهبود شرایط بهره برداری و اقتصادی سیستم توزیع”، نوزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع برق، ۱۳۹۳
 42. شبیه سازی و بررسی آسیب پذیری کابلها در برابر تهدیدات الکترومغناطیسی؛ همایش کاربردهای مهندسی برق قدرت در فناوریهای دفاعی؛ ۱۳۹۳
 43. چشم انداز نیروگاههای تولید پراکنده از دیدگاه اقتصادی و امنیتی؛ همایش کاربردهای مهندسی برق قدرت در فناوریهای دفاعی؛ ۱۳۹۳
 44. مقاوم سازی تجهیزات  In Door پستهای برق در برابر تهدیدات الکترومغناطیس؛ همایش کاربردهای مهندسی برق قدرت در فناوریهای دفاعی؛ ۱۳۹۳
 45. تهدیدات الکترومغناطیسی و گرافیتی شبکه برق و سوابق آن در سایر کشورهای دنیا؛ همایش پدافند غیرعامل در شبکه های انرژی برق
 46. بهینه سازی بهره برداری از هاب انرژی با رویکرد محاسبات جرائم آلودگی زیست محیطی؛ هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
 47. فن آوری های GPS و GIS در مدیریت خاموشی شبکه های هوشمند، کنفرانس شبکه های هوشمند؛ ۱۳۹۳
 48. جایابی نشانگر خطا در سیستم توزیع با الگوریتم ازدحام ذرات بهبودیافته، کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر، ۱۳۹۴
 49. بررسی عملکرد کیفیت توان و پایداری در حالت بهره برداری خودکار ریزشبکه در حضور ساختارهای مختلف بهره برداری و کلیدزنی، کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین، ۱۳۹۴
 50. کنترل توان اکتیو راکتیو با استفاده از الگوریتم – PSO و اطلاعات مدل در سناریو ریزشبکه های به هم پیوسته، کنفرانس سراسری کامپیوتر برق مکانیک و مکاترونیک، ۱۳۹۴
 51. سیاست کنترل توان بهینه در سناریو یک ریزشبکه شامل واحد تولید پراکنده با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات، کنفرانس سراسری کامپیوتر برق مکانیک و مکاترونیک، ۱۳۹۴
 52. کنترل و بهره برداری ریزشبکه ها در حضور تولیدات پراکنده به منظور حفظ کیفیت توان و بهبود پایداری، کنفرانس سراسری کامپیوتر برق مکانیک و مکاترونیک، ۱۳۹۴
 53. جایابی و مقداریابی بهینه منابع تولید پراکنده و بانک خازنی با استفاده از آلگوریتم جهش قورباغه با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و صرف کمترین هزینه ممکن، کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی، ۱۳۹۴
 54. اینورتر سه فاز چهارساق با کنترل جریان پیشبین، کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم مهندسی و فناوری، ۱۳۹۴
 55. استفاده از اینورتر کنترل پیشبین در منابع تولید انرژی تجدیدپذیر، کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم مهندسی و فناوری، ۱۳۹۴
 56. بهبود سازی و افزایش سطح قابلیت اطمینان شبکه توزیع برق شهر تهران، بیست و یکمین کنفرانس توزیع برق، ۱۳۹۵
 57. تعمیر و نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان، کنفرانس پژوهشهای نوین در علوم و مهندسی، ۱۳۹۵
 58. کاهش تلفات وخاموشی درشبکه های توزیع برق ونقش مدیریت دارایی درنگهداری وتعمیرات، کنفرانس مهندسی برق و توسعه ملی، ۱۳۹۵
 59. چهارچوب هوشمند سازی سیستمهای انرژی وخدمات )برق(،نخستین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریتهوش تجاری و سازمانی، ۱۳۹۵

۶-۴- روزنامه ها

 1. بررسی اثرات سوء مدیریت در شرکتهای توزیع برق، روزنامه دنیای اقتصاد، مهر ۱۳۹۳
 2. وظایف و مسوولیتهای حاکمیت در شرکتهای توزیع برق، روزنامه دنیای اقتصاد، مهر ۱۳۹۳
 3. الزامات پیاده سازی حاکمیت صحیح و بهینه در شرکتهای توزیع برق، روزنامه دنیای اقتصاد، مهر ۱۳۹۳
 4. معایب انحصار در خصوصی سازی شرکتهای توزیع برق، روزنامه دنیای اقتصاد، مهر ۱۳۹۳
 5. بررسی و نقد رویه خصوصی سازی شرکتهای توزیع برق تا کنون، روزنامه دنیای اقتصاد، آبان ۱۳۹۳
 6. چالشها و نقد تنظیم درآمدهای صنعت برق، روزنامه دنیای اقتصاد، اردیبهشت ۱۳۹۳

۷- تالیف کتب

 1. تشریح مسائل ماشینهای الکتریکی بیم بهارا (جلد اول)، انتشارات قائم، ۱۳۸۳-ش.ش.: ۵-۳۴-۶۱۳۹-۹۶۴
 2. تشریح مسائل ماشینهای الکتریکی بیم بهارا (جلد دوم)، انتشارات قائم، ۱۳۸۴-ش.ش.:۷-۶۴-۶۱۳۹-۹۶۴
 3. ماشینهای الکتریکی، انتشارات سنجش، ۱۳۸۵-ش.ش.:۷-۷۶۴-۳۸۳-۹۶۴
 4. طرح تکریم در شرکتهای توزیع، انتشارات ستاره جنوب، ۱۳۸۶. -ش.ش.:۶-۰-۹۰۷۲۹-۹۶۴-۹۷۸
 5. نشانگر خطا در شبکه های توزیع، انتشارات ستاره جنوب، ۱۳۸۶. -ش.ش.:۷-۰۷-۵۰۲۳-۶۰۰-۹۷۸
 6. ریکلوزر در شبکه های توزیع، انتشارات ستاره جنوب، ۱۳۸۶. -ش.ش.:۲-۸-۹۰۷۲۹-۹۶۴-۹۷۸
 7. خازن در شبکه های توزیع، انتشارات ستاره جنوب، ۱۳۸۶. -ش.ش.:۱-۵-۹۰۷۲۵-۹۶۴-۹۷۸
 8. اهداف و برنامه های توزیع برق بوشهر در سال ۱۳۸۶، انتشارات ستاره جنوب، ۱۳۸۶. -ش.ش.:۸-۰۰-۵۰۲۳-۶۰۰-۹۷۸
 9. مباحث ویژه در مدیریت توزیع برق، انتشارات ستاره جنوب، ۱۳۸۷. -ش.ش.:۲-۰۲-۵۰۲۳-۶۰۰-۹۷۸
 10. توسعه برق استان بوشهر، انتشارات ستاره جنوب، ۱۳۸۷. -ش.ش.:۱-۰۹-۵۰۲۳-۶۰۰-۹۷۸
 11. اطلس بار و انرژی ۱۳۸۶ بوشهر، انتشارات ستاره جنوب، ۱۳۸۷. -ش.ش.:۶-۰۴-۵۰۲۳-۶۰۰-۹۷۸
 12. اهداف و برنامه های توزیع برق بوشهر در سال ۱۳۸۷، انتشارات ستاره جنوب، ۱۳۸۷. -ش.ش.:۰-۰۶-۵۰۲۳-۶۰۰-۹۷۸
 13. بودجه در شرکت توزیع نیروی برق بوشهر، انتشارات ستاره جنوب، ۱۳۸۷. -ش.ش.:۵-۰۱-۵۰۲۳-۶۰۰-۹۷۸
 14. برنامه های شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر جهت تحقق چشم انداز ۱۴۰۴، انتشارات ستاره جنوب، ۱۳۸۷. -ش.ش.: ۳-۰۵-۵۰۲۳-۶۰۰-۹۷۸
 15. سیستمهای توزیع برق، انتشارات ستاره جنوب، ۱۳۹۳. -ش.ش.: ۰-۳۵-۵۰۲۳-۶۰۰-۹۷۸
 16. مدیریت دارایی در سیستمهای توزیع برق، انتشارات ستاره جنوب، ۱۳۹۳.
 17. مدیریت دارایی در ایران و جهان، انتشارات ستاره جنوب، ۱۳۹۳.
 18. تاسیسات الکتریکی، انتشارات ستاره جنوب، ۱۳۹۳.
 19. واکاوی خاموشیهای سراسری برق و منظر پدافند غیرعامل، سازمان پدافند غیرعامل، ۱۳۹۴
 20. پدافند غیرعامل در سیستمهای توزیع برق، سازمان پدافند غیرعامل، ۱۳۹۵

۸- فعالیتهای آموزشی                                                                                        

 1. برگزاری دوره آموزشی “جایابی پست در شرکت توزیع نیروی برق” در شرکت توزیع غرب استان تهران -۱۳۸۳
 2. برگزاری دوره آموزشی “جایابی کلید در شبکه های توزیع” در موسسه مدیریت و برنامه ریزی انرژی-۱۳۸۵
 3. برگزاری دوره آموزشی “جایابی کلیدها و نقطه مانور در شبکه های توزیع” در شرکت توزیع برق سیستان و بلوچستان-۱۳۸۴
 4. برگزاری کارگاه آموزشی” مدیریت سرمایه در شبکه های توزیع” در چهاردهمین کنفرانس توزیع-۱۳۸۷
 5. برگزاری کارگاه آموزشی “چالشهای هوشمندسازی شبکه های توزیع” در اولین همایش شبکه های هوشمند -۱۳۸۸
 6. برگزاری کارگاه آموزشی “مدیریت بهره برداری از سیستمهای توزیع برق” در شرکت توزیع نیروی برق کردستان-۱۳۸۹
 7. تدریس دروس ماشینهای الکتریکی، طراحی خطوط توزیع و بررسی سیستمهای قدرت در دانشگاه آزاد واحد عالیشهر-۱۳۹۰
 8. تدریس دروس ماشینهای الکتریکی، بررسی سیستمهای قدرت و مبانی برق در دانشگاه خلیج فارس بوشهر-۱۳۹۰
 9. برگزاری کارگاه آموزشی “مدیریت سرمایه و اثرات هوشمندسازی شبکه در سیستم­های توزیع برق” در سازمان بهره وری انرژی ایران-۱۳۹۱
 10. درسهایی از بزرگترین خاموشیهای سراسری برق در جهان، ۱۳۹۴
 11. پدافند غیرعامل در شبکه های توزیع انرژی برق، ۱۳۹۵
 12. تروریسم و شبکه های انرژی برق، ۱۳۹۴
 13. بررسی امنیت نیروگاههای تولید برق ایران، ۱۳۹۴

۹- سایر افتخارات

 • انتخاب بعنوان نخبه استانی در استان بوشهر در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ در جشنواره علی اکبر
 • سخنران مدعو در همایش همایش کاربردهای مهندسی برق قدرت در فناوریهای دفاعی، ۱۳۹۳
 • سخنران مدعو در همایش همایش پدافند غیرعامل در شبکه های انرژی برق، ۱۳۹۳
 • داور برتر کنفرانس شبکه های توزیع هوشمند، ۱۳۹۳
 • سخنران مدعو در همایش همایش پدافند غیرعامل در شبکه های انرژی برق، ۱۳۹۵

۱۰- پایان نامه های انجام شده

۱۰-۲- کارشناسی ارشد

 • تعیین تعداد و مکان ترانسفورماتورهای یدکی در شبکه­های توزیع
 • مکان یابی نشانگر خطا در شبکه های توزیع برق
 • تنظیم مقررارت در سیستمهای توزیع برق
 • مدلسازی تعمیرات تجهیزات شبکه برق از نگاه قابلیت اطمینان با در نظر گرفتن آنالیز حساسیت
 • نقش حاکمیت دولتها در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر
 • چشم انداز توسعه منابع تولید پراکنده از دیدگاه اقتصادی و امنیتی
 • مطالعه حساسیت تلفات در سیستم توزیع برق
 • مدیریت دارایی بر اساس جایابی واحد تولید پراکنده از دید رشد بار
 • بررسی قابلیت اطمینان شبکه توزیع پس از اجرای برنامه های پاسخگویی بار
 • بهینه سازی برنامه ریزی تعمیر ونگهداری از تجهیزات سیستم توزیع برق با در نظر گرفتن نرخ خرابی  ناشی از عدم تعمیرات
 • بررسی اقتصادی تولیدات پراکنده و مقاسیه آنها با روشهای جایگزین از نگاه حاکمیت
 • ارائه یک روش مکان­یابی خطا در سیستم قدرت بر مبنای اندازه­گیری گستره تغییرات فازور ولتاژ
 • جایابی بهینه خازن به منظور بهبود قابلیت اطمینان شبکه توزیع
 • انتخاب بهینه منابع تولیدات پراکنده در شبکه توزیع بر اساس دیدگاه حاکمیت و شبیه سازی این دیدگاه در شبکه توزیع نمونه ۱۴ شینه IEEE
 • اعمال نفوذ ارتباطات هوشمند برای تبدیل زیر ساخت قدرت
 • بهینه سازی استراتژی تعمیرات در شبکه های توزیع برق
 • شبیه سازی و ارائه راهکارهای حفاظت از تجهیزات In Door پست های برق در برابر تهدیدات الکترومغناطیس(مطالعه موردی پست ۴۰۰ کیلو ولت کرمانشاه)
 • ارائه راهکارهای حفاظت از تجهیزاتOut Door  پستهای برق در برابر تهدیدات الکترومغناطیس (مطالعه موردی پست ۴۰۰ کیلو ولت فشار قوی )

۱۰-۱- کارشناسی

 • تنظیم مقررات در سیستم های توزیع برق به منظور مکان یابی بهینه خازن با رویکرد بازدهی منابع
 • تنظیم مقررات در سیستم های توزیع برق به منظور مکان یابی بهینه تولیدات پراکنده
 • مدیریت تعمیرات و نگهداری در شبکه توزیع
 • بررسی و ارائه راهکارهای صحیح مدیریت خاموشی در شبکه های توزیع
 • برنامه ریزی خروج تجهیزات و دارایی های فرسوده در شبکه های توزیع برق
 • بهینه‌سازی زمان‌بندی تعمیرات سیستم توزیع برق جهت بهبود قابلیت اطمینان شبکه
 • مکان‌یابی بهینه مرکز رفع اتفاقات به‌منظور بهبود قابلیت اطمینان در سیستم‌های توزیع

Article source: http://www.iust.ac.ir/find.php?item=94.17304.46674.fa

نتایج جستجو ریاضی
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش جامع مباحث تئوری و ریاضی الگوریتم ها به همراه پیاده سازی در Java آموزش برنامه نویسی – یادگیری ریاضیات گسسته آموزش ریاضی بر مبنای حل مساله آموزش مقدماتی حل مسائل ریاضی
     

در این کورس آموزشی بسیار ارزشمند در ابتدا با مباحث تئوری و ریاضی بیش از 24 ال...

ریاضی جزئی جدایی ناپذیر از برنامه نویسی است. با مشاهده این کورس آموزشی با ریا...

 با مشاهده این کورس آموزشی حل مسایل ریاضی را در عمل و به شکلی کاملا کارب...

در این آموزش تصویری با حل مسائل ریاضی آشنا می شوید.این دوره آموز...

     
19,800 تومان خرید آموزش جامع مباحث تئوری و ریاضی الگوریتم ها به همراه پیاده سازی در Java 8,800 تومان خرید آموزش برنامه نویسی – یادگیری ریاضیات گسسته 8,800 تومان خرید آموزش ریاضی بر مبنای حل مساله 10,000 تومان خرید آموزش مقدماتی حل مسائل ریاضی
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
ریاضی برای برنامه نویسان اصول ریاضی برای همه آموزش دروس کامل پیش دانشگاهی(ریاضی) اورجینال آموزش کامل دروس سوم دبیرستان رشته ریاضی (اوریجینال)
     

این مجموعه آموزشی (Math For Programmers)  چگونگی خواندن و ذخیره سازی ا...

در این آموزش تصویری با اصول ریاضی آشنا می شوید. این دوره نحوه مح...

آموزش تمامی دروس توسط اساتید برتر هر درس استاد تخصصی طبق آخرین تغییرات کتب درسی

شرح دروس حل و تشریح مسائل کتاب بهمراه آزمون جهت ارزیابی

     
10,000 تومان خرید ریاضی برای برنامه نویسان 10,000 تومان خرید اصول ریاضی برای همه 16,200 تومان خرید آموزش دروس کامل پیش دانشگاهی(ریاضی) اورجینال 16,200 تومان خرید آموزش کامل دروس سوم دبیرستان رشته ریاضی (اوریجینال)
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش حسابان سال سوم ریاضی فیزیک /اورجینال کنکور ریاضی پایه حسابان و دیفرانسیل/اورجینال کنکور ریاضی تجربی-اورجینال آموزش کامل دروس دوم دبیرستان رشته ریاضی (اوریجینال)
     

2DVD/تصویری

دوپینگ طلایی کنکور

دوپینگ طلایی-2dvd

آموزش تمامی دروس توسط اساتید برتر هر درس و به صورت مالتی مدیا

     
15,000 تومان خرید آموزش حسابان سال سوم ریاضی فیزیک /اورجینال 14,500 تومان خرید کنکور ریاضی پایه حسابان و دیفرانسیل/اورجینال 14,500 تومان خرید کنکور ریاضی تجربی-اورجینال 16,200 تومان خرید آموزش کامل دروس دوم دبیرستان رشته ریاضی (اوریجینال)
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش مبانی ریاضی و استفاده از آن در زندگی روزمره آموزش استفاده از ریاضی در مدلسازی به کمک CINEMA 4D آشنایی با مبانی اعداد و ریاضیات لازم در برنامه نویسی آموزش نرم افزار محاسبات ریاضی Mathematica 9
     

آموزش مبانی ریاضی و استفاده از آن در زندگی روزمره

ریاضیات و هندسه درگرافیک کامپیوتری ومدلسازی اجسام پیچیده درنرم افزار Cinema 4D

آموزش نحوه ذخیره و کار با اعداد صحیح و ممیز شناور در برنامه ها

آموزش استفاده از نرم افزار محاسبات ریاضی Mathematica 9

     
10,000 تومان خرید آموزش مبانی ریاضی و استفاده از آن در زندگی روزمره 10,000 تومان خرید آموزش استفاده از ریاضی در مدلسازی به کمک CINEMA 4D 10,000 تومان خرید آشنایی با مبانی اعداد و ریاضیات لازم در برنامه نویسی 10,000 تومان خرید آموزش نرم افزار محاسبات ریاضی Mathematica 9
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش ساخت یک کتاب الکترونیکی مالتی مدیا آموزش ریاضی در نرم افزار iBooks Author آموزش کامل و کاربردی استفاده از ابزارها و الگوهای ریاضی و محاسباتی در تولید نرم افزار آموزش کلیه دروس سوم دبیرستان-ریاضی-اورجینال مجموعه نرم افزارهای ریاضیات و آمار ورژن جدید -اورجینال
     

آموزش کارکردن با iBook Author برای ساختن یک کتاب الکترونیک آموزش ریاضی

استفاده از الگوهای ریاضی و محاسباتی برای نوشتن نرم افزارهای بهتر و سریعتر

آموزش کلیه دروس سوم دبیرستان-ریاضی-اورجینال-شرح کامل به صورت صوت و تصویر

مجموعه ای ازنرم افزارها درزمینه مهندسی ریاضیات وآمار
-اتوران اختصاصی

     
10,000 تومان خرید آموزش ساخت یک کتاب الکترونیکی مالتی مدیا آموزش ریاضی در نرم افزار iBooks Author 10,000 تومان خرید آموزش کامل و کاربردی استفاده از ابزارها و الگوهای ریاضی و محاسباتی در تولید نرم افزار 12,900 تومان خرید آموزش کلیه دروس سوم دبیرستان-ریاضی-اورجینال 16,000 تومان خرید مجموعه نرم افزارهای ریاضیات و آمار ورژن جدید -اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
مجموعه نرم افزارهای تخصصی ریاضیات و آمار - اورجینال نرم افزار Mathematics & Industrial - ریاضیات، آمار، مهندسی صنایع - همراه با راهنمای فارسی-اورجینال مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی (ریاضیات اول ابتدایی)-اورجینال مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی (ریاضیات اول ابتدایی) اورجینال
     

مجموعه نرم افزارهای تخصصی ریاضیات و آمار - اورجینال

تخصصی ترین و قدرتمندترین نرم افزارهای آماری و محاسباتی
ابزارهای یادگیری ریاضیات

بازی‌های آموزشی ستاره طلایی گاج به شکل کیف مدرسه و به همراه هدایا

مجموعه بازی‌های آموزشی ستاره طلایی گاج که به شکل کیف مدرسه میباشد

     
34,000 تومان خرید مجموعه نرم افزارهای تخصصی ریاضیات و آمار - اورجینال 16,000 تومان خرید نرم افزار Mathematics & Industrial - ریاضیات، آمار، مهندسی صنایع - همراه با راهنمای فارسی-اورجینال 18,000 تومان خرید مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی (ریاضیات اول ابتدایی)-اورجینال 18,000 تومان خرید مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی (ریاضیات اول ابتدایی) اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی گاج (ریاضیات پیش دبستانی اورجینال مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی گاج (ریاضیات سوم ابتدایی) اورجینال مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی گاج (ریاضیات پنجم ابتدایی) اورجینال مجموعه اول کتاب‌های مهندسی عمران؛ اصول و مبانی، استاتیک، مقاومت مصالح، ریاضیات و نرم‌افزارهای کاربردی
     

کاملترین نرم افزار آموزشی در قالب بازی های جذاب 
ویژه سنین 4 تا 6 سال

- ایجاد نظم فکری در دانش آموز و آموزش مدیریت در کارها با بازی مزرعه ی آروین

- ایجاد علاقه و کنجکاوی در دانش آموز برای یادگیری ریاضی

آرشیوی بی‌نظیر شامل بیش از 420 کتاب در زمینه اصول و مبانی مهندسی عمران

     
18,000 تومان خرید مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی گاج (ریاضیات پیش دبستانی اورجینال 18,000 تومان خرید مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی گاج (ریاضیات سوم ابتدایی) اورجینال 18,000 تومان خرید مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی گاج (ریاضیات پنجم ابتدایی) اورجینال 36,000 تومان خرید مجموعه اول کتاب‌های مهندسی عمران؛ اصول و مبانی، استاتیک، مقاومت مصالح، ریاضیات و نرم‌افزارهای کاربردی
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
مجموعه دوم کتاب‌های سرمایه‌گذاری و امور مالی؛ ریاضیات و آمار مالی مجموعه سوم کتاب‌های ریاضیات؛ نرم‌افزارهای ریاضی مجموعه دوم کتاب‌های ریاضیات؛ محاسبات عددی مجموعه اول کتاب‌های ریاضیات؛ ریاضی مهندسی
     

آرشیوی بی‌نظیر شامل بیش از 240 کتاب ارزشمند در زمینه ریاضیات و آمار مالی

آرشیوی شامل بیش از 220 کتاب در زمینه نرم‌افزارهای تخصصی ریاضی، محاسبه و تحلیل

آرشیوی بی‌نظیر شامل بیش از 370 کتاب در زمینه محاسبات عددی

آرشیوی بی‌نظیر شامل بیش از 550 کتاب در زمینه ریاضی مهندسی

     
36,000 تومان خرید مجموعه دوم کتاب‌های سرمایه‌گذاری و امور مالی؛ ریاضیات و آمار مالی 36,000 تومان خرید مجموعه سوم کتاب‌های ریاضیات؛ نرم‌افزارهای ریاضی 36,000 تومان خرید مجموعه دوم کتاب‌های ریاضیات؛ محاسبات عددی 36,000 تومان خرید مجموعه اول کتاب‌های ریاضیات؛ ریاضی مهندسی
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
مجموعه دوم کتاب‌های آمار؛ آمار ریاضی مجموعه اول کتاب‌های مهندسی مکانیک؛ اصول و مبانی، ریاضیات و فیزیک، مکانیک کلاسیک مجموعه سوم کتابهای فیزیک؛ فیزیک محاسباتی، فیزیک ریاضی، مسائل و حل مسائل آموزش کاربردی 13 Maple-ابزار حرفه ای محاسبات ریاضی-اورجینال
     

آرشیوی بی‌نظیر شامل بیش از 540 کتاب در زمینه آمار ریاضی

آرشیوی بی‌نظیر شامل بیش از 260 کتاب در زمینه اصول و مبانی مهندسی مکانیک

آرشیوی بی‌نظیر شامل بیش از ۳۶۰ کتاب در زمینه ریاضیات و محاسبات فیزیک

-ابزار حرفه ای محاسبات ریاضی-اورجینال-بیش از11ساعت مطالب آموزشی+مثالهای کاربردی

     
36,000 تومان خرید مجموعه دوم کتاب‌های آمار؛ آمار ریاضی 36,000 تومان خرید مجموعه اول کتاب‌های مهندسی مکانیک؛ اصول و مبانی، ریاضیات و فیزیک، مکانیک کلاسیک 36,000 تومان خرید مجموعه سوم کتابهای فیزیک؛ فیزیک محاسباتی، فیزیک ریاضی، مسائل و حل مسائل 7,500 تومان خرید آموزش کاربردی 13 Maple-ابزار حرفه ای محاسبات ریاضی-اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
نرم افزارهای تخصصی مهندسی ریاضی و آمار-اورجینال نرم افزار های تخصصی ریاضیات و آمار-اورجینال اموزش جامع مفاهیم پایه ریاضی برای کودکان با تایید وزارت آموزش و پرورش-اورجینال اموزش جامع مفاهیم پایه ریاضی برای کودکان با تایید وزارت آموزش و پرورش-اورجینال
     

نرم افزار های تخصصی ریاضیات و آمار-اورجینال- فیلم آموزش نصب و فعالسازی

نرم افزار های تخصصی ریاضیات و آمار-اورجینال- فیلم آموزش نصب و فعالسازی

اموزش جامع مفاهیم پایه ریاضی برای کودکان-اوجینال-مناسب کودکان 4 تا8 سال-

اموزش جامع مفاهیم پایه ریاضی برای کودکان-اوجینال-مناسب کودکان 4 تا8 سال-

     
10,300 تومان خرید نرم افزارهای تخصصی مهندسی ریاضی و آمار-اورجینال 6,900 تومان خرید نرم افزار های تخصصی ریاضیات و آمار-اورجینال 6,900 تومان خرید اموزش جامع مفاهیم پایه ریاضی برای کودکان با تایید وزارت آموزش و پرورش-اورجینال 6,900 تومان خرید اموزش جامع مفاهیم پایه ریاضی برای کودکان با تایید وزارت آموزش و پرورش-اورجینال
     
     

  صفحه:

 
1 2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code